Przejdź do systemu zgłoszeń on-line

Jak zgłosić pracę?


1. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.
2. Zgłaszający pracę dokonuje rejestracji na stronie konkursowej www.konkurs.kreatura.pl (zakładka „zgłoszenia”) poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów. Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą/kurierem/doręczyć osobiście wraz z materiałami zgranymi na nośniku USB/DVD/CD.
3. Każda zgłaszana praca wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być nadesłana oddzielnie (komplet: praca na odpowiednich nośnikach + formularz zgłoszeniowy).
4. Zgłoszenie w kategorii 9. Kampania musi składać się z co najmniej trzech prac prezentowanych w różnych mediach (lub dwóch prac prezentowanych w mediach i materiałów promocyjnych). Prace muszą być przysłane wraz z podaniem kolejności, w jakiej się ukazały.
5. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
a) materiały wgrane poprzez system online oraz pakiet składający się z materiałów z punktów b)-f)
b) kopie prac na nośniku USB/DVD/CD (w odpowiednim formacie – patrz regulamin konkursu pkt Prace)
c) wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy – 1 kopia
d) wydrukowane zestawienie zbiorcze wspólne dla wszystkich zgłaszanych prac – 1 kopia
e) potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
f) oryginały zgłaszanych prac (nie dotyczy wszystkich kategorii)


6. Termin/opłata
Termin zgłoszeń przedłużony do 18 października 2018 r.
Opłata za każdą zgłoszoną pracę w kategorii wynosi 1850 zł + 23% VAT

7. Zgłoszone prace należy dostarczyć kurierem lub osobiście pod adres:


Kreatura

VFP Communications

ul. Goraszewska 23a

02-910 Warszawa


UWAGA!  Prace firm, które nie prześlą materiałów w postaci plików TIFF, nie będą wyświetlane na gali rozdania nagród konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie rozpatrzony przez jury.

Coca-Cola gastrowypozyczalnia.pl www.getresponse.pl www.pro4media.com.pl rentabar.pl playade-sound
www.foodservice24.pl Magazyn Handel www.horizont.net MMP24