Przejdź do systemu zgłoszeń on-line

Jak zgłosić pracę?


1. Przed wypełnieniem formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.
2. Każda zgłaszana praca wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być nadesłana oddzielnie (komplet: praca na odpowiednich nośnikach + formularz zgłoszeniowy).
3. Zgłoszenie w kategorii 9. Kampania musi składać się z co najmniej trzech prac prezentowanych w różnych mediach (lub dwóch prac prezentowanych w mediach i materiałów promocyjnych). Prace muszą być przysłane wraz z podaniem kolejności, w jakiej się ukazały.
4. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
a) materiały wgrane poprzez system online oraz pakiet składający się z materiałów z punktów b)-f)
b) kopie prac na nośniku USB/DVD/CD (w odpowiednim formacie – patrz regulamin konkursu pkt Prace)
c) wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy – 1 kopia
d) wydrukowane zestawienie zbiorcze wspólne dla wszystkich zgłaszanych prac – 1 kopia
e) potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
f) oryginały zgłaszanych prac (nie dotyczy wszystkich kategorii)


Termin zgłoszeń przedłużony do 20 października 2016 r.

Zgłoszone prace należy przesłać pocztą, dostarczyć kurierem lub osobiście pod adres:


Kreatura 2016

VFP Communications

ul. Goraszewska 23a

02-910 Warszawa


UWAGA!  Prace firm, które nie prześlą materiałów w postaci plików TIFF, nie będą wyświetlane na gali rozdania nagród konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie rozpatrzony przez jury.

www.orlen.pl
www.lotto.pl
www.pro4media.com.pl/ www.getresponse.pl
www.horizont.net/ www.foodservice24.pl
MMPONLINE MMP24