Przejdź do systemu zgłoszeń on-line

Jak zgłosić pracę?


1. Przed przystąpieniem do wypełnienia formularzy i przygotowaniem prac prosimy o uważne przeczytanie regulaminu.
2. Zgłaszający pracę dokonuje rejestracji na stronie konkursowej www.konkurs.kreatura.pl (zakładka „zgłoszenia”) poprzez wypełnienie formularzy online oraz wgranie materiałów. Wypełnione na stronie konkursowej formularze należy wydrukować, podpisać i przesłać pocztą/kurierem/doręczyć osobiście wraz z materiałami zgranymi na nośniku USB/DVD/CD.
3. Każda zgłaszana praca wraz z formularzem zgłoszeniowym musi być nadesłana oddzielnie (komplet: praca na odpowiednich nośnikach + formularz zgłoszeniowy).
4. Zgłoszenie w kategorii 9. Kampania musi składać się z co najmniej trzech prac prezentowanych w różnych mediach (lub dwóch prac prezentowanych w mediach i materiałów promocyjnych). Prace muszą być przysłane wraz z podaniem kolejności, w jakiej się ukazały.
5. Prawidłowe zgłoszenie powinno zawierać:
a) materiały wgrane poprzez system online oraz pakiet składający się z materiałów z punktów b)-f)
b) kopie prac na nośniku USB/DVD/CD (w odpowiednim formacie – patrz regulamin konkursu pkt Prace)
c) wydrukowany formularz zgłoszeniowy dla każdej zgłaszanej pracy – 1 kopia
d) wydrukowane zestawienie zbiorcze wspólne dla wszystkich zgłaszanych prac – 1 kopia
e) potwierdzenie wpłaty za zgłoszenia
f) oryginały zgłaszanych prac (nie dotyczy wszystkich kategorii)


6. Termin zgłoszeń przedłużony do 19 października 2017 r.

7. Zgłoszone prace należy przesłać pocztą, dostarczyć kurierem lub osobiście pod adres:


Kreatura

VFP Communications

ul. Goraszewska 23a

02-910 Warszawa


UWAGA!  Prace firm, które nie prześlą materiałów w postaci plików TIFF, nie będą wyświetlane na gali rozdania nagród konkursu. Organizatorzy nie gwarantują, że materiał nadesłany w nieprawidłowej formie zostanie rozpatrzony przez jury.

www.pro4media.com.pl/ www.getresponse.pl Microsoft Surface Coca-Cola
www.horizont.net/ www.foodservice24.pl
MMPONLINE MMP24